:. Navigation .:
:. Start
:. Utrustning
:. Frekvenser
:. Poliskoder
:. Nyheter
:. Vanliga frågor
:. Länkar
:. Lyssna live!
:. Kontakt
 
 
Poliskoder

Polisens Situationskoder Nya systemet (STORM) »» Gamla systemet

01 - Barn borta
02 - Barn omhändertaget
03 - Bedrägeri
04 - Bedrägligt beteende
05 - Brand
06 - Brand automatlarm
07 - Bråk i bostad
08 - Bråk annat
09 - Dödsfall
10 - Efterlyst
11 - Fylleri
12 - Rattfylleri
13 - Förargelse/ ofredande
14 - Försvunnen person
15 - Hemfridsbrott
16 - Olaga intrång
17 - Hjälp service
18 - Skärpt beredskap
19 - Räddning/ haveri
20 - Kontroll person/fordon
21 - Lägenhetsundersökning
22 - Misshandel
23 - Misshandel grov
24 - Mord/ dråp
25 - Olaga hot
26 - Bombhot
27 - Våldtäkt
28 - Sedlighets brott övriga
29 - Skadegörelse
30 - Stöld/inbrott
31 - Stöld annat
32 - Snatteri
33 - Snatteri lul
34 - Personrån/ väskrykning
35 - Rån väpnat
36 - Rån övrigt
37 - U/ passlagen
38 - Skottlossning
39 - Våld/ hot mot polis
40 - Våld/hot mot tjänsteman öv
41 - Sjukdomsfall olycksfall
42 - Arbetsolycka
43 - Självmordsförsök
44 - Psykiskt sjuk
45 - Handräckning
46 - Larm överfall
47 - Larm inbrott
48 - Larm bedrägeri
49 - Larm sabotage
50 - Larm annat
51 - Båt pågående stöld
52 - Båt anträffad stulen
53 - Cykel pågående stöld
54 - Cykel anträffad stulen
55 - Mfordon pågående stöld
56 - mfordon stöld ur/från
57 - Mfordon anträffat stulet
58 - trafikbrott
59 - Trafikolycka personskada
60 - trafikolycka vilt
61 - Trafikolycka annat
62 - Transport person/ eskort
63 - Transport annan
64 - Trafikhinder
65 - Trafikkontroll
66 - Brott mot sjölagen
67 - Hittegods
68 - Husrannsakan
69 - Ol lokala ordningsföreskr
70 - Brott mot alkohollagen
71 - Narkotikabrott
72 - Brott mot vapenlagen
73 - Knivlagen
74 - Jaktlagstiftningen
75 - Djur skadat/ dött/ omhänd
76 - Ofog barn/ ungdom
77 - Avrapportering tidigare hr
78 - Bevakningsuppdrag
79 - Annat
80 - Pl 11, lvm, lvu
81 - Utbildning
82 - Miljöbrott

Åtgärdskoder
100 - Dubbelfört
101 - Anmälan rar
102 - Primärrapport
103 - Trafikmålsant, rapport
104 - Trafikmålsant, minnes
105 - Arrestantblad
106 - Omhändertagandeblad
107 - Minnesanteckningar
108 - Förhör
109 - Beslagsprotokoll
110 - Spaningsanteckningar
111 - Anmälan annan myndighet
112 - Ordningsbot
113 - Pareringsanmärkning
114 - Falskt larm ( larm hr)
115 - Ej spaningsresultat
116 - Ej utryckning/ återkallat
117 - Ingen åtgärd/ ej brott
118 - Rapporteftergift
119 - Avlägsnade
120 - Avvisad
121 - Medling/ tillsägelse
122 - Målsägaren
123 - Utfört
124 - Överlämn till annan enhet/pmynd
125 - Allmänt larm
126 - Ej meddelat åtgärd
127 - Telefonkonsultation
128 - Resursbrist
129 - Återöppnad för komplettering
130 - Övergång till sommartid
131 - Övergång till vintertid

Relationskoder
R200 - Autonoma grupper
R201 - Idrott
R202 - Klotter
R203 - Krog
R204 - MC-gäng
R205 - Rasist
R206 - Rave
R207 - Satanist
R208 - Ungdom
R209 - Djurrättsaktivist
R210 - EU kontroll
R211 - Viltolycka björn
R212 - Viltolycka hjort
R213 - Viltolycka lo
R214 - Viltolycka ren
R215 - Viltolycka rådjur
R216 - Viltolycka varg
R217 - Viltolycka vildsvin
R218 - Viltolycka älg
R219 - Viltolycka annan
R230 - Räddning enligt polislagen
R231 - Räddning enligt räddningstjänstlagen
R232 - UL Används för kodning av planerade insatser
R233 - BF Används för kodning av planerade insatser
R240 - Gränsöverskridande spaning
R241 - Förföljande över landsgräns
R242 - Biträde annat län
R246 - Hatbrott
R247 - Våld mot barn
R248 - Våld mot kvinna
R249 - Våld mot polis
R250 - Festivalrelaterat
R251 - Åldringsbrott
R252 - Avslutat av turlagsass
R253 - Åtgärdat av npo
R254 - Projekt
R255 - Projekt Knut den stores torg
R256 - Projekt Linero
R257 - Särskild händelse

Polisens frågor till basstation
CBR - Centrala bilregistret
FFC - Chassienummer
FFR - Registernummer
IM - Ingripandemeddelande
ISP - Allmän fråga i MSP
NSP - Register över efterlysta fordon
NPN - Fråga på persons mantal
MSP - Register över efterlysta
PBR - Person- och belastningsregistret
PEF - Ovanligt efternamn
PET - Tidsnummer
PFT - Födelsetid
PNR - Personnummer
PSP - Passregistret
Q - Standard fråga
QB - Bevakning
QC - Chassie
QF - Ägare
QG - Standard gammalt nr
QK - Körkort
QP - Polisfråga
QR - Register
QS - Skatt
QST - Teknisk fråga på fordon
QT - Tekniskt
QKG - Allmän fråga på körkort
RAD 1 - Förekommer i Passregistret
RAD 2 - Förekommer i Pbr
RAD 3 - Förekommer i Msp

Räddningstjänstens Koder
1 - Ambulans
2 - Förtur
3 - Transport
4 - Avd.Transport
21 - Skallskada
22 - Benbrott
24 - Förgiftning tabletter
26 - Epilepsi
27 - Blödning
28 - Brännskada
29 - BB fall
30 - Ögonskada
40 - Brandkåren
41 - Bygdebrand
42 - Bärgningskåren
43 - Kriminalen
44 - Mord
71 - Alkohol (Etyl)
72 - Narkoman
73 - Psykisk sjuk
74 - Våldsam
75 - Andningsvårigheter
76 - Medvetslös
77 - Hjärta
78 - Drunkning
79 - Hjärnblödning
80 - Rattfull
81 - Misshandel
82 - Dös (Mors)
83 - Svår trafikolycka
84 - Självmord
85 - Polis
86 - Missfall
87 - Förgiftning (intox)

0 - Förlossning
00 - Blödning
01 - Gasning
02 - Hängning
03 - Tabletter
04 - Falsk krupp
05 - Mordfall befaras
06 - Drunkning
07 - Medvetslös
08 - Hjärta
09 - Fylla/Slagsmål
10 - Diabetes
11 - Stöm olycka
12 - Hjärnblödning
13 - Trafikolycka
14 - Epilepsi

PRIORITETER:
Prio-1 - Akutfall
Prio-2 - Brådskande transport
Prio-3 - Ej brådskande transport

© 2004 polisradio.net